Affordable Access

Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Als gevolg van de economische recessie hebben gemeenten te maken met tegenvallende inkomsten en oplopende uitgaven. Ook nemen veel gemeenten maatregelen om de gevolgen van de recessie te verzachten. Dit rapport doet verslag van een eerste inventarisatie van de omvang van de directe financiële gevolgen van de recessie voor gemeenten. Indirecte effecten via de rijksbegroting – eventuele toekomstige verlagingen van de algemene uitkering of specifieke uitkeringen – vallen buiten dit onderzoek. Het onderzoek heeft betrekking op 2009 en 2010.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F