Affordable Access

Miscellanea in honorem Caroli Kecskeméti, Archives et Bibliothèque de Belgique, Bruxelles 1998, 586 str.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije i prikazi, Arh. vjesn., god. 42 (1999), str. 353-397 cije u Francuskoj; Uloga administracije u Argentini; Repertoriji i norme; Građevin­ ska dozvola; Projektiranje; Izgradnja. Sastavljanje dosjea. Od dosjea do fonda. Dosje o izgradnji zgrade Departmanskog arhiva de la Seine - Saint-Denis; Do­ sjei koji ulaze u arhivski fond; Primjeri: dosjei u fondovima Laprade i Le Corbusier. Odabir i čuvanje. Razlozi čuvanja; Vrednovanje gradiva; Da l i građevinska dokumentacija pod­ liježe odabiru?; Pojedinačne karte; Odabir u okviru dosjea; Definitivno arhiviranje; Odabir na razini fonda; Mikrofilmiranje; Primjer Argentine; Primjer Francuske. Klasifikacija i obavijesna pomagala. Gdje počinje klasifikacija?; Zatvoreni i otvoreni fondovi; Izrada obavijesnog pomagala; Skupina fondova; Klasifikacijski plan; Signiranje; Znanstveno katalogi­ ziranje kartografske dokumentacije; Zbirke pojedinačnih dokumenata; Elementi opisa. Fizička zaštita. Opći uvjeti zaštite arhivskog gradiva; Specifični problemi zaštite kartografskih dokumenata; Zaštita tiskanog gradiva; Zaštita maketa; Pomoćne tehnike zaštite (mi- krografija, fotografiranje, restaurariranje). Branka Molnar Miscellanea in honorem Caroli Kecskeméti, Archives et Bibliothèque de Belgi- que, Bruxelles 1998, 586 str. Ova je opsežna publikacija nastala, što predgovor objašnjava, kao hommage Charlesu Kecskemétiju, umirovljenom generalnom sekretaru M A V - a . Inicirana je prije svega od njegovih najbližih suradnika, a okupila je radove iz najšire arhivi- stičke zajednice, sa svih kontinenata i iz svih zemalja s kojima je i u kojima je Kecskeméti radio, te ljudi iz te zajednice s kojima je prijateljevao. Tako je samo je­ dan dio tekstova posvećen Kecskemétijevom životu, dok ostali prilozi govore o ra­ zličitim arhivističkim temama iz pojedinih zemalja. Članci su napisani na engle­ skom, njemačkom, francuskom, talijanskom, ruskom i španjolskom jeziku. Uvodno slovo dato je Jeanu Favieru, počasnom predsjedniku M A V - a , koji

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F