Uppsala city center streets : the opportunities for paving

Affordable Access

Uppsala city center streets : the opportunities for paving

Authors
Publisher
SLU/Dept. of Urban and Rural Development
Keywords
  • StensäTtning
  • Gatsten
  • Natursten

Abstract

Mall för kandidat Journal of Uppsala centrums gator - Möjligheterna för stensättning Joakim Wallin Foto: © 2010 J. Wallin. Kandidatarbete vid institutionen för stad och land, SLU Uppsala 2010-09-24 Joakim Wallin 1 Kandidatarbete vid institutionen för stad och land i Uppsala, LA-avdelningen EX0530 Kandidatarbete i landskapsplanering, 2010, 15hp på landskapsarkitektprogrammet © Joakim Wallin Titel: Uppsala centrums gator – Möjligheterna för stensättning Title in English: Uppsala city center streets – The opportunities for paving Nyckelord: Stensättning, gatsten och natursten Handledare: Christer Bengs, institutionen för stad och land Examinator: Rolf Johansson, institutionen för stad och land Online publication of this work: http://epsilon.slu.se/ 2010-09-24 Joakim Wallin 2 Introduktion Bakgrund Många gator i Uppsala centrum är belagda med asfalt och den mer historiska stenläggningskaraktären syns endast på ett fåtal platser. Uppsala kommun valde att prioritera bort ytor med en eller annan stenbeläggning till förmån för asfalt. Nu har man däremot börjat återinföra en del miljöer med enbart sten- eller snarare betongplattsättning. Under 60- och 70-talet genomfördes genomgripande rivningar och ombyggnationer där bilar, asfalt och betongbyggnader dominerade och fick en framstående roll. De svenska stadskärnorna genomgick en radikal förändring (Sandow, UNT 2008-11-07). Foto: En av få gator (del av S:t Olofsgatan) som har sin gamla stensättning kvar medan angränsande gator har utformats med asfalt. © 2010 J. Wallin.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments