Affordable Access

OPINIONS OF ELT INSTRUCTORS ON DISTRUPTIVE BEHAVIORS IN TURKEY: A COMPREHENSIVE STUDY ON CONCEPTS AND REACTIONS

Authors
Publisher
Journal of Kazım Karabekir Education Faculty
Publication Date

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretim elemanları arasında hangi yıkıcıdavranışların son derece problemli olarak görüldüğünü ve bu davranışlara karşıtepkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada 126 öğretim elemanının iki farklı anketyoluyla toplanan görüşleri yer almaktadır. İlk anket yıkıcı davranışlarınsıralamasını amaçlarken, ikinci anket bu davranışlara karşı tepkileri ortayakoymayı amaçlamıştır. Araştırmacı tarafından a)Bahsedilen davranışlarıntümünün katılımcılar tarafından yıkıcı olarak görüldüğü, b) Öğretimelemanlarının tepkilerinin deneyim, cinsiyet ve haftalık ders yüküne görefarklılaştığı c) İngilizce öğretim programlarında yeni vizyonlara ihtiyaçduyulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Sözcükler: Yıkıcı davranışlar, İngiliz dili eğitimi, öğretimelemanı, görüşler.The purpose of this study is to find out which disruptive behaviors areregarded highly problematic among instructors and to reveal their reactionstowards them. The study included opinions of 126 instructors through twodifferent surveys. While first survey aimed to construct a rank order of disruptivebehaviors, second survey sought to reveal reactions on these behaviors. Theresearcher found a) that all of the given behaviors are seen as disruptive by theparticipants b) Reactions of instructors vary in accordance with their experience,gender and weekly course load c) New visions to ELT programs are required interms of pedagogyKey Words: Disruptive behaviors, ELT, instructors, opinions

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments