Affordable Access

Znanstveni skup »Ognjeslav Utješinović Ostrožinski (1817-1890)«

Authors
Publisher
Institute of Croatian History, Faculty of Philosophy Zagreb, FF press
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - statut_HID _2013 Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), Skupština Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva usvaja dopune Statuta donesenog 3. prosinca 2004. godine i na svojoj sjednici održanoj 25. siječnja 2013. godine donosi Statut Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim statutom utvrñuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje udruga – Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (u daljem tekstu: HID); ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada HID-a; članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju udruge; tijelima u druge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka. Članak 2. Naziv udruge je: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (u daljem tekstu se koristi skraćeni naziv - HID. Sjedište HID-a je u Zagrebu. Članak 3. HID djeluje na području Republike Hrvatske. Radi ostvarenja svojih ciljeva i realizacije programa rada, HID surañuje s drugim organizacijama, institucijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te pojedincima iz istog ili srodnih područja i struke. Članak 4. HID ima svojstvo pravne osobe, a registrirano je kao udruga pri Ministarstvu uprave RH. HID zastupa predsjednik Upravnog odbora. Članak 5. Rad HID-a je javan, što podrazumijeva redovito informiranja javnosti o radu HID-a. Članak 6. HID ima okrugli pečat promjera 30 mm s natpisom: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo –HID. II. CILJEVI I DJELATNOSTI HID-a Članak 7. Opći je cilj HID-a okupiti zainteresirane informacijske i dokumentacijske stručnjake za rad na unapreñenju informacijskih i dokumentacijskih službi, omogućiti razmj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments