Affordable Access

Joan Ferraté (1924-2003)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

sóc plena de dubtes, els anys els porten; les certeses de la joventut van esvaint-se. (...) En El llibre d’Eli havia dit que el dubte és ‘fecund i purificador i entendridor’, que ‘l’odi neix en el qui té raó, l’amor en qui dubta’ i ‘ens fa viure el dubtar fins de la raó del nostre dubte’. El dub- tar no és pessimisme, perquè el dubte sempre deixa una porta oberta.” Ignasi RIERA I GASSIOT Madrid JOAN FERRATÉ (1924-2003) Joan Ferraté, nascut a Reus el 1924, havia estudiat Filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. Fou professor a les Universitats de Santiago de Cuba, entre 1954 i 1960, i d’Ed- monton, al Canadà, de 1962 a 1985. Tornat a Catalunya, s’establí a Barcelona, ciutat on mori- ria el 13 de gener de 2003. Entre 1970 i 1973 havia estat director literari de l’editorial Seix y Barral; d’ençà de la seva jubilació universitària va mantenir, sobretot al començament, una presència considerable a la premsa de Barcelona. Deixa una obra escrita important, que l’acre- dita com a crític i teòric de la poesia, com a traductor de poesia i com a poeta. Sobre la base de la seva competència com a lector dels clàssics grecs i llatins, aquesta obra construeix un veri- table sistema crític que discorre de diverses maneres també per la poesia de les llengües mo- dernes, des del català fins a l’anglès, passant pel castellà, el francès i el grec modern, per exemple, i abraçant des de l’Edat mitjana i el Renaixement fins als seus contemporanis; i que fa atenció, igualment, a la tradició poètica més antiga, bíblica i babilònica, i a altres més orien- tals com la xinesa. Tot plegat l’acredita, sobretot, com un lector excepcional de poesia, prepa- rat i intel.ligent, perspicaç i polèmic; fet a la seva.1 El primer dels seus llibres, que inaugura, continuant alguns articles publicats sobretot a la revista Laye, la seva tasca d’exploració i explicació de textos de poesia, ja palesa la seva excep- cionalitat: Carles Riba, avui (Barcelona 1955). Aquest llibre fou reeditat el 1993 dins Papers so- bre Carles

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F