Affordable Access

Relacions entre la paleontologia i la història de la medicina. Introducció.

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Gimbemat, 2004 (**), 42,303-315 (163) M.W. "Pere Virgili (1699-1776) i la cirurgia espanyola del segle XWii, contribucions tecniques" (Tarragona, 1999,46 pp.). La cornissió organitzadora del IIi Centenari del naixement de Pere Virgili va elaborar aquest cathleg amb motiu de l'Exposici6 que es va celebrar a Vilallonga del Camp, del 14 de febrer al 2 de rnaig de 1999. Després de la derrota i enfonsament de 1714, va quedar clar que els catalans havien de ser bandejats dels llocs directius de l'exercit, la política i la justicia espanyola, amb totes les excepcions que calgui fer. Perb a nivel1 industrial i thcnic, sempre que fossin posats al semei dels vencedors, van sortir diverses possibilitats de portar a cap innovacions i activitats, paradoxalment imposades, per la dura repressió borbbnica. Pere Virgili, plenament identificat amb l'esperit politic de l'kpoca, va adquirir un relleu especial en el camp de la cirurgia. En aquest cataleg Josep Mariné i Grau, en fa la presentació i Felip Cid parla del seu contingut i significat. Escrit en catala, castellh i angles, porta diverses il.lustracions. *** (164) DD.AA. Homenatge a Marih Muilerat i Soldevila. (Lleida, Arts Grhfiques Bobalh, S, L. 2001,172 pp.). Maria Mullerat i Soldevila nasqué a Santa Coloma de Queralt el 1897 i morí a Arbeca el 1936. Llicenciat en medicina exerci la professió a Arbeca, d'on també seria alcalde durant els anys 1924-1930. Durant el seu pas pel poble alenth una serie d'activitats culturals, i així propulsa la revista local "L'Escut" (1923-1926). Home profundament religiós, seria víctima dels escamots incontrolats, en esclatar aquella bogeria col.lectiva que fou la guerra civil. Una guerra que va ser aprofitada pels enemics de Catalunya, amb l'objectiu d'enterrar-la definitivament. Aquest llibre vol posar en relleu la personalitat d'un metge rural. 1 el propbsit últim dels molts col-laboradors que hi ha intervingut 6s iniciar el procés de santificació de Marib Mullerat. (165) F. Sal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F