Affordable Access

Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội

Authors
Publisher
National Centre for Scientific and technological Information and Documentation
Publication Date
Keywords
  • Databases
  • Social Sciences
  • Information Institute For Social Sciences
  • Cơ Sở Dũ Liệu
  • Khoa Học Xã Hội
  • Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Abstract

Phân nhóm các CSDL hiện có của Viện Thông tin Khoa học Xã hội theo phương pháp luận của Dự án CORC. Trên cơ sở phân tích hiện trạng, đề xuất các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống CSDL của Viện.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments