Affordable Access

The strategic vision of President Ho Chi Minh in the Proclamation of Independence

Authors
Publication Date
Keywords
  • Ho Chi Minh
  • Proclamation Of Independence
  • Hồ Chí Minh
  • Tuyên Ngôn độc Lập

Abstract

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường BaĐình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minhđã thay mặt nhân dân Việt Namtrịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập,tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời củanước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nướcdân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Bản Tuyên ngôn Độc lập mở ra một kỷnguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắnliền với CNXH ở Việt Nam và là một văn kiệnlịch sử có giá trị to lớn trên nhiều lĩnh vực:chính trị, ngoại giao, tư tưởng, văn hóa,...Đồng thời, đây cũng là một tác phẩm chínhluận mang tính cách mạng và khoa học sâusắc, góp phần tích cực xây dựng một nền tảngcho một trật tự pháp lý quốc tế mới. Sự ra đờicủa bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 là mộtsự kiện lịch sử trọng đại, phản ánh sự kết tinhnhững phẩm giá cao quý nhất của dân tộcViệt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử dựngnước và giữ nước. Đồng thời, cũng thể hiệntầm nhìn sâu rộng của Lãnh tụ thiên tài, nhàchiến lược quân sự Hồ Chí Minh.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments