Affordable Access

Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları Ve Çözüm Önerileri / Seasonal Agricultural Workers in Türkiye: Their Problems and Solution (Proposal)s

Authors
Publisher
Yrd. Doç. Dr. Ali Duman
Publication Date
Keywords
 • Kamu Yönetimi
 • İktisat
 • Zirai Ekonomi
 • TarıM Işi
 • TarıM Işçisi
 • Mevsimlik TarıM Işçisi
 • Mevsimlik TarıM Işçilerinin Temel Sorunları
 • Agricultural Employment
 • Agricultural Workers
 • Seasonal Agricultural Workers
 • Basic Problems Of Seasonal Worker’S

Abstract

Gezici mevsimlik tarım işçileri Türk çalışma hayatının en sorunlu kesimini oluşturmaktadır. Yaşamları başlı başına bir sorun olan bu kesimin karşı karşıya kaldığı sorunlar uzun yılların birikiminin bir sonucudur. Sorunlar büyük olmakla birlikte çö-zümü güç olmayan sorunlardır. Çalışma mevsimlik tarım işçileri-nin sorunlarını ana başlıklar altında toplamak ve bu sorunlara uy-gulanabilir çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır. ABSTRACT: Seasonal Agricultural Workers in Türkiye: Their Problems and Solution (Proposal)s Seasonal agricultural workers are the most problematic class of the Turkish working society life. The problems faced by these people,whose lives are full of troubles and diffuculties, are the result of the accumulations of many years. Despite the greatness of the problems, these problems are not unsolvable. This study has an aim to classify the major problems of these workers under some titles and to suggest some practical solutions to these problems.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments