Affordable Access

Metodstudier vid mobiltelefonanvändning

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Mobiltelefoner är något som nästan alla har tillgång till idag. Samtidigt ökar hela tiden användningsområdena på just mobiltelefoner. Nya modeller kommer ständigt och i takt med detta ökar även funktionaliteten av dem. Det är idag möjligt att utföra en rad andra saker än att endast ringa och skicka SMS med hjälp av sin mobiltelefon. Olika personer använder sina telefoner på olika sätt, olika mycket och till olika saker och detta har studerats på en mängd olika sätt. Att mobiltelefoner är just mobila innebär att de följer människor när de förflyttar sig och därför har även mobiltelefonanvändning på olika platser studerats. Olika metoder lämpar sig olika bra beroende på var användningen skall studeras. Den här uppsatsen syftar till att försöka få fram vilka metoder som lämpar sig för att studera mobiltelefonanvändning med hemmet som användningsmiljö. Med hjälp av litteraturstudier kom vi fram till vilka metoder som var relevanta att testa i hemmiljö och därefter har vi utfört dessa. Vi kom fram till att det inte fanns någon specifik metod som var bättre än någon annan men att resultatet blev mycket bättre om man kombinerade olika typer av metoder.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F