Affordable Access

UTJECAJ KULTIVARA I HIDROPONSKIH SUPSTRATA NA PRINOS CVJETOVA GERBERE

Authors
Publisher
Croatian society of agronomist
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Gerbera Jamesonii
  • Hidroponski Supstrati
  • Prinos
  • Gerbera Jamesonii
  • Soilless Substrate
  • Yield

Abstract

Istraživan je utjecaj dvaju hidroponskih supstrata; organskog s perlitom i anorganskog (kamena vuna), te triju kultivara gerbere 'Bordorex', 'Dalma' i 'Goldy' na prinos cvjetova gerbere u razdoblju od kolovoza 2005. do ožujka 2007. U usporedbi prinos cvjetova gerbere uzgojenih na kamenoj vuni u odnosu na prinos cvjetova na organskom supstratu, bio je viši za 34% u prosincu 2005., za 12% u travnju 2006., te za 20% u ožujku 2007. Interakcija supstrata i kultivara došla je do izražaja u siječnju, rujnu i studenom 2006. U usporedbi s drugim kultivarima, prinos cvjetova gerbere bio je najveći kod kultivara ‘Goldy’ na organskom supstratu, osim u siječnju kada je ‘Goldy’ imao izjednačen prinos s kultivarom ‘Bordorex’. U eksperimentalnom razdoblju kultivari su imali veći utjecaj na prinos cvjetova nego supstrat. Pod utjecajem kultivara bili su promjer cvjetne stapke i promjer cvjetne glavice. Rezultati pokazuju da nije bilo velike razlike u prinosu kao ni u kakvoći cvjetova gerbere uzrokovane vrstom supstrata (organskog i kamene vune), no izbor kultivara ima značajan utjecaj.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F