Affordable Access

Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži

Authors
Publication Date
Keywords
 • Air
 • Immission
 • Air Pollution
 • Dust
 • Dust Emission
 • Immission Load
 • Pollen
 • Suspended Particulate
 • Dispersion Modelling
 • Urban Environment
 • Atmospheric Aerosol
 • Air Monitoring
 • Bioaerosol
 • Prague
 • Ovzduší
 • Imise
 • Znečištění Ovzduší
 • Prach
 • Emise Prachu
 • Zátěž Imisní
 • Pyl
 • částice Rozptýlená
 • Modelování Rozptylu
 • Prostředí Městské
 • Aerosol Atmosférický
 • Monitorování Ovzduší
 • Bioaerosol
 • Praha
 • Aerologie
 • Znečištění Vzduchu
 • Pyl
 • Ovzduší
 • Imise
 • Prachové částice

Abstract

Cílem řešení projektu je prohloubit informace o podílu reemitovaných a především sekundárních částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi frakce PM10. Tyto informace jsou zatím nedostatečné, což výrazně ztěžuje modelování imisní zátěže. Dalším cílem je získání podrobnějších informací a dat o bioaerosolech, které mohou mít významný efekt na lidské zdraví a mohou být kontaminovány ostatním vzdušným znečištěním. Pozornost je třeba věnovat pylovému znečištění. Podkladové materiály obsahují stručný přehled prací v roce 2005 v jednotlivých dilčích úkolech: DP1- Upřesnění odhadu podílu sekundárních a reemitovaných částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi v podmínkách České republiky a zpřesnění rozptylových modelů, DP2 - Výzkum fyzikálních a chemických vlastností suspendovaných částic PM10 v městském prostředí, DP3 - Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments