Affordable Access

Abu Nidal, Líbia i el terrorisme: augmenta la tensió al Mediterrani

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TERRORISME Augmenta la tensió al Mediterrani ABU NIDAL, L~BIA I EL TERRORISME L'any 1985 es cloi'a amb dos atemptats realitzats contra les linias aeries is- raelianes. El Al, als aeroports de Roma i Viena. Malgrat que ningu no els ha reivindicat, tots els indicis apunten que darrera els escamots suicides que els van cometre, esta la fracció radical de I'OAP, liderada per Abu Nidal, al qual dona suport Líbia, el que contribueix a que la tensió a la Mediterrania hagi augmentat considerablement. A part dels comunicats de condem- Roma-Atenas, i el feren aterrar a Bel- I'atac: 1) No existeix immunitat per a les na de gairebé tots els Estats europeus rut. El líder libanes Nabih Berri va ac- bases i els caps de I'OAP enlloc. 2) La i de les greus acusacions llancades pel tuar de mediador entre els terroristes incursió no anava adreqada contra Tu- govern de Tel Aviv contra I'OAP -sense que demanaven I'alliberament de 766 nisia sinó contra I'OAP, que gaudeix distingir fraccions- per aquests actes te- xi'ites empresonats a Israel, i el govern d'un cert estatut d'extraterritorialitat al rroristes, en els qualsdinou persones dels Estats Units. pais. 3) L'atac de I'aviació israeliana no van morir i mes de cent van resultar fe- L'accés de les carneres de televisió volia ni devia perjudicar els esforqos di- rides, el fet que cinc morts fossin nord- dins I'aparell va retallar les possibilitats plomatics per impulsar el procés de pau americans ha portat el president Rea- d'actuació del president Reagan, ja que a I'Orient Mitja. gan a l lan~ar una ofensiva contra els pirates es presentaren com gent Malgrat no haver estat mnsultats, els Moammar el Gaddafi que, de moment, amable envers els seus ostatges (en- Estat Units donaren suport a I'operació. s'ha tradu'it en un blocatge economic cara que un soldat de la marina nord- Set dies després, quatre membres perb que, ateses les especials particu- americana va resultar mort), als quals del Front d'Alliberament de Palestina laritats del co

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F