Affordable Access

Uloga organskih aerosola u nastanku alergijskih poremećaja

Authors
Publisher
Institute for Medical Research and Occupational Health
Publication Date
Keywords
 • Organska Prašina
 • Prick Kožni Test
 • Profesionalna Astma
 • Profesionalna Ekspozicija
 • Ukupni Serumski Ige
 • Ventilacijski Kapacitet Pluća
 • Occupational Asthma
 • Occupational Exposure
 • Organic Dust
 • Skin Prick Test
 • Total Serum Ige
 • Ventilatory Capacity

Abstract

U radnika profesionalno izloženih organskim aerosolima ispitana je kožna reaktivnost na ekstrakte organskih prašina i razina ukupnog serumskog IgE te njihova povezanost s respiratornim simptomima i ventilacijskim kapacitetom pluća. U ispitivanje su uključeni radnici u proizvodnji kave, čajeva i suhog voća, začina, stočne hrane, u preradi soje, konoplje, pamuka, na svinjogojskoj farmi te kontrolna skupina radnika koji nisu profesionalno izloženi organskoj prašini. U svih radnika učinjen je prick kožni test (PKT) s vodenim ekstraktima organskih prašina (1:10 w/v), alergenskim pripravkom Dermatophagoides pteronissynus, grupnim alergenima plijesni i bakterija te histamin hidrokloridom 1 mg/mL i puferskom otopinom (Imunološki zavod u Zagrebu). Pozitivnim PKT-om smatrana je urtika promjera 3 mm i više od reakcije na pufersku otopinu. Ukupni IgE u serumu izmjeren je PRIST-metodom (Pharmacia Diagnostic AB Uppsala, Švedska). Vrijednosti >125 IU/L smatrane su povišenima. Podaci o respiratornim simptomima prikupljeni su standardiziranim upitnikom. Ventilacijski kapacitet pluća izmjeren je registracijom MEFV-krivulje. Zaprašenost na radnim mjestima izmjerena je kao totalna i respirabilna frakcija. Eksponirani radnici u odnosu na neeksponirane imaju veću učestalost pozitivnog PKT-a na testirane organske prašine, osim u radnika u preradi soje. Značajno je više osoba s povišenim IgE u radnika na preradi kave, čajeva, konoplje, pamuka i stočne hrane nego u neeksponiranih. Radnici s pozitivnim PKTom u odnosu na radnike s negativnim PKT-om imaju višu razinu ukupnog IgE i veću prevalenciju nekih respiratornih simptoma, ali razlika nije uvijek statistički značajna. Nije utvrđena korelacija između akutnih i kroničnih promjena ventilacijske funkcije pluća i pozitivne kožne reakcije na ekstrakte organskih prašina te razine ukupnog IgE. U zaključku se ističe da eksponirani radnici u odnosu na neeksponirane imaju značajno veću učestalost nekih pokazatelja senzibilizacije na organske prašine (pozitivan PKT, povišen IgE, pozitivni dišni simptomi). Nije potvrđena povezanost tih pokazatelja s promjenama ventilacijske funkcije pluća, tj. njihovo značenje kao pokazatelja respiratornog oštećenja. Kliničko značenje pokazatelja senzibilizacije na organske prašine treba individualno evaluirati dodatnim dijagnostičkim postupcima.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments