Affordable Access

ABDÜLHAK HÂMİD’İN “İNGİLİZ İSLÂM CEMİYETİ” KURUCUSU QUILLIAME HAKKINDA BİR RAPORU / One Report of Qualleme Who Established ‘English Muslim Society’ of the Abdülhak Hamid

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZAbdülhak Hâmid’in Türk edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Paris, Hindistan ve İngiltere’de elçilik kâtipliklerinde bululan Hamid, görevi icabı farklı yazılar da kaleme almıştır.Bu çalışmada Hamid’in Müslüman olan bir İngiliz hakkındaki raporu incelenmiştir.Anahtar Sözcükler: Abdülhak Hamid, Qualleme, rapor ABSTRACTAbdulhak Hamid one important of the Turkish literatür. Hamid, who is Paris, Indian and English ambassadorship clerks, he different writing to write out his duty.In this study, ono of English who become muslim about report of Hamid to study.Keyword.; Abdülhak Hamid, Qualleme, report

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.