Affordable Access

Flor de Card, núm. 210

Publisher
Associació Cultural Flor de Card
Source
Legacy

Abstract

ur /ME" 1111111~111111~" 1•11~43111~ 1".~11111111~ 1511~111011111:11.11 MIIIIIMI~1111117~tranwlyi 1-.111UP ~111~~1021111111~7 - 1111111~ zona intensiva xalets casc antic .B.,mara _mimosth111121 bada 101 =II TIPO --ma ••••• 111111itsumma luí` emula I lea/ - -uf • • gima ~TmImmou MEMEZ rála~ 07- aZIWNWmusw allar momo low~» ~AagyI • • ilIllinl'"1"••ilja 11.1;1-11.111/71111:1111: izat:15.9; iiitróil: Mall 41441/1IlijillI tuse "la ar 4. rimo lima %Te 47-l'IDA 11110 llar, Lellmas eme atad ill;groal: ~mi antmepArupinearigiz 1111,91111 Zailingla •fft.... .. liso unile ~MI •--••• orle E «1 r1:1r.- ...u.~17.0 ......71. • zona esportiva *,"111M1" zww aattlár 4511w 6-"li2~~ 7:11~ir AM, 41"OFOfaW 41~r• • • • Á.W1~4 ".nnnnW Ati .114" • 4~7, 4IW 41111M IIIMINIMMEI • 111111~11111111~ 41MINE•101111MIN • • o • • NOVEMBRE DE 1994 * N° 210 polígon industrial • • COL.LABOREN Josep Cortés Jaume Salas Guillem Pont Varis PSM M. Caldentey M.I. Pont Miguel Galmés Manel Jaume Galmés J. Rosselló-Márvel Xavier Morell Simonet/Nicolau Ignasi Umbert Ramon Rosselló Eduard Perales Maria Barceló Josep Cerdà Xesc Umbert Maria Galmés Isabel Nicolau Normes Portada Crónica informal 11 Tal dia com avui 24 Estampes llorencines 28 Quatre paraules... 3 En Mauri 4 Batee 6 Carreteres 8 Conflictes lingüístics 9 Biblioteca 10 L'alcohol... 12 Lira d'or 13 Centenaris poètics 14 Traduccions 16 Viatge a l'Estació Z 16 Demografia 17 El català... 18 H istÓr ia 19 Any internacional... 20 Filatèlia 21 Clara 22 El sínode 24 El temps 25 Si lleu... 26 Comptabilitat Distribució Editorial pág 2 (230) La plaça Nova Flor de Card Revista d'informació general de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca). Adreça: carrer de Sant Llorenç, 36 Telèfon: 569119 Publicitat: Maria Galmés * Telèfon: 569509 Novembre de 1994. Número 210. Dipòsit legal: 765-1973 Edita: Associació Cultural flor de Card CIF: G07606185 Impri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F