Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 10 oktober 1975

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Corvus Corax
  • Ornithology
  • Lepadidae
  • Numenius Arquata
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

• • 8300 KNOKKE-HEIST 1 Prins Karellaan 31 Directie tel. : (050) 60.28.28 Conservator tel. : (050) 60.70.86 NATUURRESERVAAT HET ZWIN NIEUV!S VAN HET ZWIN : 10 OKTOBER 197_2. ====================================- ' 1. Oktober is zowat het hoogtepunt van de zangvógeltrek, Vooral in de vroege [email protected], net nu zonsopgang, ziet men soms duizenden spreeuwen en vinken, honderden :piepers en leeuweriken, tientallen mezen, goudhaantjes sijsjes enz. voorbijtrekken;Vooral de duinenrij langs de kust vormt een trekweg waarlangs heel wat soorten, die in Engeland gaan overwinteren, zich laten stuwen. Boven zee ziet men op goede trekdagen soms zeer be- langrijke verplaatsingen van meeuwen, sterns en eenden. 2. Momenteel verblijven in het Zwin zowat 2,000 eenden wilde eenden, wintertalingen, slobeenden, :pijlstaarten en smienten. In novemb3r worden deze aantallen nog hoger als soms een :paar duizend smienten, die in het hoge Noorden broeden, in de schorre komen over- winteren. 3. Vanaf augustus komen veel wulpen (Numenius arquata) in het Zwin aan. Deze soort overwintert hier in groot aantal (elk jaar tussen 1. 000 en 1. 500 exempla- ren). Hun bijzonder melancholische roep past goed bij de mooie herfstkleuren van de schorreplanten, vooral de roodwordende stengels en bladeren van" klein schorrekruid en zeekraal, 4. Op 19 september laatstleden werd in het Zwin een raaf (Corvus corax) waargenomen. Deze soort broedt niet meer in ons land sinds 1919. De laatste waarneming dateert van 1963. Zoals enkele andere soorten zoals de oehoe en de ooievaar ging deze soort voor ons land verloren door onvoldoende bescherming. 5. Sinds meer dan een maand verblijft in het reservaat een visarend. Deze prachtige prooivogel voedt zich met vis. In de vijvers en geulen van het Zwin wer- den reeds een dertigtal soorten zeevissen gedetermi- neerd. Er komen bijzonder veel bot, pladijs, harder en koornaarvis voor. De Conservator, Guido Burggraeve,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments