Affordable Access

"Annals de Medicina. Any primer - nº 1 - Janer 1907".Hipofosol

Authors
Publisher
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Annals Medicina 93-1.qxd Roda contínua de formació i consens. PUNTA AL LLAPIS El cas clínic: d’allò clàssic a allò cert Elena Serrano Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol. Barcelona; CAPI Baix a Mar.Vilanova i la Geltrú. Nota:Aquest article es va publicar al Butlletí electrònic de la CAMFiC, vol. 28, núm. 1, disponible a: http://pub.bsalut.net/butlleti/ Correspondència: Dra. Elena Serrano Ferrández C/ Indústria, 353-355, esc. A, 5è 1a 08027 Barcelona Adreça electrònica: [email protected] Annals de Medicina 2011; 94: 63-65. 63 Introducció La força narrativa del “cas” d’un pacient concret supera en molt el poder de qualsevol taula, nombre, comparació o percentatge. Potser la força del cas clínic tingui a veure amb la nostra ignorància sobre el que els metges saben i utilitzen en les seves decisions1. Per això, els casos clínics són essencials en l’ensenyament mèdic, tant per a estu- diants, com per a residents i metges especialistes (pre- i postgrau i desenvolupament professional continu)2,5. Els casos clínics tenen la tendència a presentar-se segons un esquema relativament rígid, que gairebé sem- pre és a l’estil propi dels “casos del New England” (Case Records of the Massachussets General Hospital). En aquest sentit els casos clínics són molt biològics, orien- tats en general a problemes més del diagnòstic i de la terapèutica que a problemes del seguiment. El seu con- tingut predominant és el “dur” (basat en resultats de màquines, com anàlisis, imatges i altres), amb escassa atenció a les dades “toves” (sociològiques, antropològi- ques i altres)5. En tots els llocs es copia aquest esquema que acostu- ma a començar amb el mantra tipus “home caucàsic de 45 anys, fumador de vint paquets/any, que ve per...”. Es perd així l’oportunitat de considerar en cada cas la complexi- tat de l’emmalaltir, la repercussió en el pacient i en la família del procés que comporta l’adaptació a la malaltia i altres aspectes imprescindibles per potenciar el compo- nent doce

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F