Affordable Access

El futur: entre la preocupació i l'esperança

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Dolors Clotet ¡Albert Obradors El futur: entre la preocupació i I'esperan~a resdevenidor de la vila, en tancar aquestes planes monografiques de rEROL, és el tema de rejlexió que hem proposat a diverses persones de la Pobla de Lillet. Les institucions, el món de l'empresa, el sector terciari, les associacions socio-culturals i la parroquia hi són representades. Un ventall prou variat, amb sis opinions personals (1) que intenten rejlectir que ha estat el passat, quin és el present i quin futur espera a la Pobla de Lillet i a la seva gent. 76 L'EROL JOSEP BOBER, alcalde Josep Bober, és I'alcalde de la Pobla de Lillet, la seva análisi parteix d'aquesta reflexió <la la Pobla ens ha pas- sat com a altres pobles del Berguedá, que ha desaparegut aquella base industrial téxtil-minera que generava diner i vida. Amb la Jeína assegurada i al costat de casa, les Jamí- lies s'establien aquí, tenienfills, els fills tenienJeína assegu- rada i tot plegat generava una situaciód'una certa tranquil- litat i confiam;a que es transmetia a tot el teixit social. Hi havia indústries, llocs de treball, el nivell económic eta bo ... Peró tot aixó s'ha espatllat en 10 012 anys amb el tanca- ment de les mines i l'esJondrament del sector téxtil». En el present, continuaJosep Bober, «lagentgrans'ha hagut de jubilar prematurament, els joves no trobenJeína i aixó Ja que se'n vagin cap a al tres zones del país; tenimgent atu rada i tot plegat provoca que el nivell de vida económica hagi anant minvant. El resultat és que tenim una població envellida, tal i com ens confinna 1 'actual pirámide de po- blació. La meítat del cens són persones majors de 60 anys i, tota aquesta tendéncia és Ja molt difícil de capgirar des del mateix poble i en pocs anys. La previsió és que estem per- dent i perderem població». Josep Bober resumeix així la seva preocupació pel futur del seu poble «les perspectives de Jutur no són per donar precisament salts d'alegria. Hem de ser capa(os de plantejar solucions dife

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F