Affordable Access

Zimska škola europskih integracija - Stubičke toplice 28.11.-02.12.2004.

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Untitled-57 Goran Miletiæ, Lidija Stipetiæ, Tomislav Valjalo studenti treÊe godine Pravnog fakulteta SveuËilipita u Zagrebu Zimska „kola europskih integracija - StubiŁke toplice 28. 11. - 02. 12. 2004. Kako bi se studenti hrvatskih sveuŁili„ta „to bolje educirali o tome „to se poduzima u procesu pribli¾avanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Ministarstvo europskih integracija je veæ Łetvrtu godinu organiziralo Zimsku „kolu o europskim integracijama, od 28. studenog do 2. prosinca 2004. godine u StubiŁkim Toplicama. Ciljana skupina bili su studenti dru„tvenih znanosti, koji æe uskoro odigrati va¾nu ulogu u samim institucijama i funkcioniranju Unije. Sudjelovali su studenti mnogih na„ih sveuŁili„ta, a Pravni fakultet SveuŁili„ta u Zagrebu predstavljalo je pet sudionika. Da bi se „to aktivnije ukljuŁili u razliŁite aspekte i moguænosti djelovanja u Europskoj uniji te da bi „to bolje iskoristili svoje potencijale u tom smislu, na predavanjima i radionicama obavije„teni smo o raznim temama, problemima i pitanjima iz tog podruŁja. Uime Ministarstva doŁekala nas je gospoða Dubravka Smoliæ i ona je zajedno sa gospoðom Ladom Muraj odr¾ala uvodno predavanje o povijesti i institucijama EU-a, njezinoj pravnoj strukturi i postupcima odluŁivanja, pro„irenju i pitanju gdje je sada Hrvatska u tom smislu. Trodnevni program bio je popunjen razliŁitim predavanjima a gostovali su mnogi struŁnjaci iz podruŁja ekonomije, prava, meðunarodnih odnosa i ostalih dru„tvenih procesa koji su relevantni za podruŁje integracija. Kao zanimljivo bismo u svakom sluŁaju istaknuli predavanje gospoðe Romane PalŁiæ iz Ministarstva mora, prometa i razvitka, koja je iz osobnog iskustva govorila o pregovorima sa predstavnicima Unije, u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridru¾ivanju. U sklopu „kole bio je organiziran i posjet ÒStarom seluÓ u Kumrovcu, koje predstavlja bogatu povijesnu i kulturnu ba„tinu toga kraja s poŁetka 20. stoljeæa. Prema rijeŁima organizatora to je bila do sada jedna od najbolje organizi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F