Affordable Access

Niềm tin trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

Authors
Publication Date
Keywords
  • Niềm Tin
  • Tín Ngưỡng
  • Thờ Cúng Tổ Tiên
  • Người Việt

Abstract

Thờ cúng tổ tiên là một nét văn hoá truyền thống của người Việt. Qua thờ cúng con cháu tỏ lòng biết ơn, kính trọng tổ tiên. Bài viết gồm 4 phần: Nhận thức về tầm quan trọng của thờ cúng tổ tiên trong đời sống tinh thần của gia đình, quan niệm cuả người dân về sự tồn tại của tổ tiên, nội dung khấn của người dân trong hành vi thờ cúng tổ tiên, các yếu tố thúc đẩy trong người dân tham gia thờ cúng tổ tiên.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments