Affordable Access

La poésie de la liberté : une analyse du cygne dans un poème de René Char

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:024

Abstract

Oppgaven er en lesning av de intertekstuelle forbindelsene mellom Baudelaire, Mallarmé og René Chars diktning for å belyse sistnevntes dikt ”La liberté”, skrevet i 1943. I dette diktet er det først og fremst bildet av svanen som vekker gjenklang i litteraturhistorien. Siden antikken har svanen vært assosiert med diktningen selv, men i denne lesningen er det diktets tilknytning til Mallarmés ”Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui…” og Baudelaires ”Le Cygne” som er gjenstand for undersøkelse. Det er fortrinnsvis Derridas Mallarmé og Starobinskis Baudelaire som danner utgangspunkt for analysen, to teoretikere med forskjellig utgangspunkt som sammen avslører den ensidige lesningens blindpunkter.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.