Affordable Access

1550, març 22. Venda. Girona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Amer Puig, bracer i ministrell de la cúria eclesiàstica de Girona, conjuntament amb la seva muller Nicho (?), ven a Miquel Montroig, escrivà de la mateixa cúria, un censal de 30 sous de renda anual i 30 lliures barceloneses de preu, que reconeix haver rebut i per les quals li fa àpoca al peu del document

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments