Affordable Access

Rasism eller kulturalism? : en innehållsanalys av Sverigedemokraternas principprogram

Authors
Publisher
Lunds universitet/Mänskliga rättighetsstudier
Publication Date
Keywords
 • Sverigedemokraterna
 • Islamofobi
 • Rasism
 • Culturalism
 • Race
 • Islamofobia
 • Racism
 • The Sweden Democrats
 • Ras
 • Kulturalism
 • Human Rights
 • Mänskliga Rättigheter
 • Social Sciences
 • Philosophy And Religion
 • Law And Political Science
 • Cultural Sciences
 • Biology And Life Sciences

Abstract

Denna uppsats syftar till att diskutera den rasism som sägs blomstra i Europa, och mer specifikt i Sverige, idag. Detta görs genom att undersöka Sverigedemokraternas principprogram som antogs 2011. Den metod som används för att analysera programmet är en teoribaserad innehållsanalys. Teorin som används för analysen är den definition av rasism som görs av George M. Fredrickson och som presenteras i hans bok "Rasism: en kort historik". Resultaten visar att det inte är uppenbart att Sverigedemokraternas synpunkter och åsikter är rasistiska i samma utsträckning som de kan beskrivas som kulturalistiska och främlingsfientliga. Utifrån resultaten diskuteras vidare en eventuell fara med att inte definiera vissa aspekter som rasism, problematiken med Sverigedemokraternas språkbruk och ordval i förhållande till den anti-rasistiska diskursen samt några tankar kring vad ett principprogram i realiteten innebär.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.