Affordable Access

Pompeu Fabra. Obres completes. A cura de Jordi Mir i Joan Solà. Institut d'Estudis Catalans, 2005-2011, 7 volums.

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 34 (2012), p. 483-665 POMPEU FABRA. OBRES COMPLETES 615 cripcions de la Pedragosa del Pont, serrat de Fontdragó, Roirós, i can Font, a Ceret, a Oms, o a Tellet mateix, fan aparèixer lògicament [u] en lloc de [o]). Aquest tret uneix la zona al conjunt dialectal ros- sellonès, i recorda de pas, una comunitat antiga amb el llenguadocià. D’altra banda, no sabem si es pot considerar legítima la forma Morellàs, escrita amb o, quan les atestacions presenten sistemàticament Maurellàs (l’accent és nostre). La reducció del diftong àton [aw] > [u] habitual en aquesta regió, no ha impedit que es conservés l’ortografia d’altres nomsben atestats ambau:Coll deBaucells [ko³CªAu’se³s], Mas Tauriac [mastu’Qiak] (tots dos al terme de Ceret). Des d’aquest punt de vista Morellàs seria una excepció? Les propostes de normalització recents de la toponímia nord-catalana han produït iniciatives diver- ses però sempre útils. En les monografies locals, la bibliografia bàsica hauria pogut incloure els treballs sobre Conflent de Didier Payré i en les obres generals, amb els seus encerts i desencerts, no hauria d’haver oblidat el monumental Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines, citats a continuació. Coromines, Joan (1989-1997):Onomasticon Cataloniae. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions «La Caixa». Payré, Didier (1992): Toponymie de Nohedes. Nohedes: Association Gestionnaire de la Réserve Natu- relle de Nohedes. — (1997): Toponymie de Jújols. Jújols: Réserve Naturelle de Jújols. En la divisió comarcal del nomenclàtor, que suposa un coneixement molt precís del territori nord- català i no facilita gaire la lectura de l’obra, ens hauria agradat de trobar un índex general amb tots els municipis i els topònims menors per a localitzar-los i comparar-los amb més comoditat. Preguntem doncs: calia, en aquesta divisió, afegir la comarca dels Aspres que correspon a un concepte estrictament geogràfic sense fonament històric? En definitiva, tot i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments