Affordable Access

Az Oersted mesterséges hold mágneses mérési adatainak feldolgozása és értelmezése = Processing and interpretation of the magnetic measurements of the Oersted satellite

Authors
Publication Date
Keywords
  • Qe01 Geophysics / Geofizika

Abstract

A pályázatban bemutatott kutatási eredmények egy része nemzetközi együttműködés keretében készült el. Ez az együttműködés tette lehetővé a legjobb minőségű mérési adatokhoz való hozzáférést a kutatás során. Az Oersted, a CHAMP és a SAC-C mágneses méréseinek spektrális analízisével meghatároztuk az anomália térképek levezetéséhez szükséges jelek hullámhossz tartományát. Az analizált adatsorok ugyanazon világidőre vonatkoznak, mágnesesen nyugodt, illetve kissé háborgatott napon. Kvantitatív eredmények születtek a CHAMP gravitációs és mágneses méréseinek inverziójából is. Az inverziós eljárás a Bayes-féle módszeren alapult. Henger alakú és háromszög keresztmetszetű modellek képezték az inverzióhoz szükséges direkt feladatot. Kimutattuk, hogy a Pannon-medencében a levezetett anomáliák forrása a felső földkéregben található. | Some parts of the project were resulted by international cooperation between different institutions. The frequencysignal range of the magnetic measurements of the Oersted, the CHAMP and the SAC-C satellites was determined by spectral analysis. The separation of the signal and the noise ranges is one of the most important parts for the derivation of the magnetic anomaly maps. The same UT data of the three satellites were analyzed. Quiet and disturbed days at same UT were selected for the spectrum analysis of the three satellites.. Different quantitative results were obtained by the inversion procedures based on the Bayesian method. The cylinder and triangular models were applied for the direct problems required by the inversion. The sources of the anomalies arewere in the upper crust in the region of the Pannonian basin.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments