Affordable Access

Access to the full text

Exploring children’s and adults’ joint appropriation of children’s books through the concept of playworld

Authors
  • Malilang, Chrysogonus Siddha
  • Walldén, Robert
Publication Date
Jan 01, 2023
Identifiers
DOI: 10.5617/adno.9750
OAI: oai:DiVA.org:mau-58997
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Research into the role of literature in the Nordic classroom has shown that literary texts are predominantly seen as a tool for the developing of literacy skills and often focus on the structural components of the text itself. This often leads to the equally important creative and playful aspects being sidelined. Addressing this imbalance, the present article argues in favour of creating opportunities for young learners to take more agency and promote creative dialogue and playful expression in classroom reading practicesthrough the framework of playworld (Swedish: lekvärlden) (Lindqvist, 1992, 1996). Specifically, this article attempts to answer the following questions: (1) how can oral and written interaction based on the reading of a children’s book be understood in terms of playworld; and (2) in what ways can the concept of playworld enrich the understanding of students’ and teachers' engagement with children’s books? The findings are based on a classroom study of a Swedish Grade 4 students, focusing on discussions and activities related to the reading aloud of Wegelius’s The Legend of Sally Jones. The results of this study have enabled us to shift from the dominant focus on individual readers and readings to the dialogic interplay in playworld between the children and the adult / teachers who creatively reworked and expanded upon the text. The concept of playworldis employed as a tool to empower both teachers’ and students’ creative engagement with literary texts in a way that builds on a collective imagination. / Forskning har visat att skönlitteraturära texters position i nordiska klassrum ofta är som redskap för att utveckla språkfärdigheter och undervisa om strukturella aspekter av texterna. Detta perspektiv undanskymmer den lika viktiga kreativa och lekfulla sidan av att läsa litteratur. Denna teoretiska artikel adresserar denna obalans genom att visa hur konceptet lekvärld (Lindqvist, 1992, 1996) kan användas för att för att främja unga elevers agentskap och kreativa uttryck i läsandet av barnlitteratur. Mer specifikt svarar artikeln på frågorna, 1) hur kan muntlig och skriftlig interaktion baserad på läsningen av en barnbok förstås i termer av lekvärd, och 2) på vilket sätt kan konceptet lekvärld berika förståelsen av studenters och lärares möte med barnböcker. Forskningen baseras på en klassrumsstudie i en svensk årskurs 4 med fokuset på diskussioner och aktiviteter under högläsningen av Wegelius Legenden om Sally Jones. Resultatet möjliggör att skifta perspektivet från individuella läsare och läsresponser till ett dialogiskt samspel mellan barnen och den vuxne som på ett kreativt sätt omstöpte och utvecklade texten. Konceptet lekvärld visas som ett redskap som kan främja både lärares och elevers kreativa möten med litterära texter som bidrar till en kollektiv fantasi. / Att lära svenska på svenska: Ämnesspecifika textpraktiker i mellanstadiets sva-undervisning

Report this publication

Statistics

Seen <100 times