Affordable Access

Upplevelsen av hälsa efter en gastric bypass operation : En kvalitativ studie av bloggar / Experiences of health after a gastric bypass surgery : A qualitative study of blogs

Authors
  • Karlsson, Evelina
  • Lenngren, Lina
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Fetma och övervikt är ett tillstånd som ständigt ökar och utgör en risk för följdsjukdomar. I Sverige har antalet personer med fetma och övervikt tredubblats de senaste 40 åren. Att genomgå en gastric bypass operation ses som sista utvägen till ett liv som inte begränsas av fetma. Syfte: Att beskriva hur personer som genomgått gastric bypass upplever hälsa efter operationen. Metod: En kvalitativ ansats användes där det gjordes en analys av narrativer i form av bloggar. Tio bloggar granskades och analyserades. Resultat: Viktnedgången som sker till följd av gastric bypass operationen blev inte som alla hade tänkt sig. De fysiska förändringarna som uppstod var möjligheten till ett rörligare och aktivare liv men medförde även nya kroppskomplex. Självbilden är svår att förändra och psykiska besvär kvarstår. Självkänslan och självförtroendet som förväntades bli bättre blev snarare sämre och hade en inverkan på relationen med vänner och familj. Konklusion: Psykisk och social problematik erfars efter operationen vilket begränsar upplevelsen av fullständig hälsa. Då uppföljning inte är tillräckligt omfattande brister stödet från sjukvården. Genom sjuksköterskans förståelse för upplevda erfarenheter kan bemötandet av dessa personer anpassas och förbättras.    

Report this publication

Statistics

Seen <100 times