Affordable Access

Excretieforfaits van mest: verschillen tussen berekende en gemeten N/P2O5 ratio's in mest

Authors
  • Groenestein, K.
  • Bikker, P.
  • Hoeksma, P.
  • Zom, R.L.G.
  • van Bruggen, C.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Er is geconstateerd dat de samenstelling van de mest die de Werkgroep Uniformering berekening Mest en Mineralen (WUM) en de werkgroep National Emission Model Agriculture (NEMA) berekenen anders is dan die gemeten is in de monsters van getransporteerde mest die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is geregistreerd. Deze studie analyseerde de data en kwam tot identificatie van de factoren die de verschillen kunnen veroorzaken. Vervolgens werden aanbevelingen gedaan om die verschillen te voorkomen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times