Affordable Access

Zhodnocení pracovních preferencí zástupců generace Y v konkrétní společnosti / Evaluation of Work Preferences of Generation Y Representatives in a Specific Company

Authors
  • Králík, Ondřej
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem diplomové práce jsou preference generace Y v pracovním prostředí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé generace se zaměřením na generaci Y a také významné oblasti v řízení lidských zdrojů. Praktická část se zabývá konkrétní společností. Je zde popsán současný stav jejich jednotlivých pracovních oblastí a také prezentovány výsledky dotazníkového šetření se zaměřením na zástupce generace Y. Cílem této práce je zhodnocení pracovních preferencí zástupců generace Y v konkrétní společnosti a také navržení vhodných doporučení ve vybraných oblastech řízení lidských zdrojů. / The topic of the thesis are the preferences of Generation Y in the working environment. The theoretical part describes individual generations focused on generation Y and also important areas in human resource management. The practical part deals with a particular company. It describes the current state of its individual work areas and also presents the results of a questionnaire survey focused on the representatives of the Y generation. The aim of this work is to evaluate the working preferences of generation Y representatives in a particular company and also to propose appropriate recommendations in selected areas of human resources management. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times