Affordable Access

Evaluation of Geothermal Energy Resources in Terms of Exergy Analysis / Exergy Analizi Açısından Jeotermal Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi

Authors
  • Kuzgunkaya, Ebru Hancıoğlu
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DSpace@IZTECH
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Energy is recognized as a crucial element in a country development process. Geothermal resources are a green energy source that can make a considerable contribution in some countries. Also efficient use of resources is important due to availability, economic and environmental issues and comprises the essence of this work. The exergy analysis is a powerful tool for the design, analysis and classification of thermal systems. Using exergy for resource classification benefits their comparison, according to their ability to do work. Specific exergy index (SExI) was calculated to show for classification and capability of some geothermal area. Actual system data are used to assess the district heating system and power plant performance, energy and exergy efficiencies. In this study, specific exergy index for examined field was calculated between 0.026 and 0.947 and sustainability index (SI) was found between 1.250 and 2.782. / Enerji ülkelerin gelişiminde çok önemli bir unsur olarak tanınmaktadır. Jeotermal kaynaklar, bazı ülkeler için kayda değer katkı yapan yeşil enerji kaynağı olarak nitelendirilir. Aynı zamanda, kaynakların etkin kullanımı, bulunabilirliği, ekonomikliği ve çevresel konulara bağlı olarak önemlidir ve işin aslını kapsamaktadır. Ekserji analizi, tasarım, analiz ve termal sistemlerin sınıflandırılması için güçlü bir araçtır. Kaynak sınıflandırması için kullanılan ekserji, yapılacak işin niteliğine göre kaynakların verimli kullanılmasının karşılaştırılmasında da kullanılmaktadır. Spesifik ekserji indeksi (SExI), kaynakların sınıflandırılması ve bazı jeotermal alanların kapasitesinin belirlenmesi için hesaplanmaktadır. Bölgesel ısıtma sistemleri ve jeotermal santrallerin performanslarını, enerji ve ekserji verimliliklerini değerlendirmek için gerçek sistem verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada, incelenen alanlar için spesifik ekserji indeksi 0.026 ve 0.947 arasında hesaplanmış ve sürdürülebilirlik indeksi (SI) ise 1.250 ve 2.782 arasında bulunmuştur.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times