Affordable Access

Hodnocení motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců ve výrobním podniku / Evaluation of Employee Motivation and Work Satisfaction in a Manufacturing Company

Authors
  • Papežová, Jana
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá hodnocením motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybraném výrobním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je definování pojmů motivace a pracovní spokojenost. Jsou zde rozebrány zdroje motivace, teorie pracovní motivace a také jednotlivé motivační nástroje. Nechybí ani podrobná charakteristika pracovní spokojenosti. V rámci praktické části je charakterizován výrobní podnik, ve kterém je provedeno dotazníkové šetření ohledně motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců. / This thesis deals with evaluation of motivation and satisfaction of employees in selected production company. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The content of the theoretical part is the definition of motivation and work satisfaction. There are analyzed sources of motiovation, theory of motivation and individual motivational tools. There is also a detailed characteristic of work satisfaction. The practical part is characterized by a production company in which a questionnaire survey is carried on motivation and employee satisfaction. / 115 - Katedra managementu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times