Affordable Access

Zhodnocení systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané organizaci / Evaluation of the Employee Benefits System in a Chosen Organization

Authors
  • Šprencl, Petr
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/08/2017 / Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy zaměstnaneckých výhod navrhnout řešení a vylepšení. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které je popsáno odměňování pracovníků, teorie zaměstnaneckých výhod a současné trendy v poskytování zaměstnaneckých benefitů. Praktická část se skládá ze základních informací o podniku, historie podniku a popisu současného systému zaměstnaneckých benefitů. Následně bylo uskutečněno dotazníkové šetření a v poslední části byly sepsány návrhy a doporučení na zlepšení systému zaměstnaneckých benefitů na základě poznatků z předchozích částí. / The bachelor thesis focuses on Evaluation of the Employee Benefits System in a Chosen Organization. The purpose of the bachelor thesis is propose solutions and improvements with using analysis of employee benefits. The bachelor thesis consists of theoretical part, where is described reward management, theory of employee benefits and current trends in providing employee benefits. The practical part consists of basic information about company, history of company and description of the current systém of employee benefits. Then was realized questionnaire survey and in a last part were made proposals and recommendations to improve current system of employee benefits based on informations from each part of bachelor thesis. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times