Affordable Access

Hodnocení ekonomické výkonnosti průmyslového podniku prostřednictvím moderních metod finanční analýzy / The Evaluation of Economic Performance of Industrial Company Using Modern Methods of Financial Analysis

Authors
  • Špíl, Kamil
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Účelem této bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické výkonnosti zvoleného podniku pomocí metody ekonomické přidané hodnoty – EVA / finanční analýzy. Dalším krokem je poukázat na rozdíly mezi hodnocením výkonnosti prostřednictvím tradičních ukazatelů ve srovnání s moderní metodou ekonomické přidané hodnoty. V této práci jsou využity zejména metody analýzy, srovnávání, syntézy a matematicko-statistické metody. / The purpose of this thesis is to evaluate the economic performance of the enterprise, using the method of economic value added-EVA/financial analysis. The next step is to point out the differences between the evaluation of performance through the traditional indicators, in comparison with the modern method of economic value added. In this work are used, in particular, the methods of analysis, comparison, synthesis and mathematical-statistical methods. / Prezenční / 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times