Affordable Access

Hodnocení kvality letecké přepravy cestujících / Evaluation of Air Passenger Transport Quality

Authors
  • Fojtášková, Andrea
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality letecké přepravy cestujících společnosti Emirates při letech na Letiště Václava Havla Praha s využitím metod vícekriteriálního hodnocení kvality. Teoretická část nabízí seznámení s leteckou společností Emirates, letištěm Václava Havla Praha a termínem kvalita služeb. Praktická část se poté zabývá hodnocením kvality, které se skládá z několika částí. Jako první bylo nutné definovat kritéria kvality, vytvořit dotazník pro veřejnost, vypočíst váhy kritérií a následně provést komplexní vyhodnocení kvality přepravy pomocí SWOT analýzy. / The bachleor thesis is dealing with the evaluation quality of air passenger transport of Emirates Airline at flights to Vaclav Havel Airport Prague using multi-criteria quality assessment methods. The theoretical part provides an introduction to the Emirates Airline, Vaclav Havel Airport Prague and defines the term transport quality. Practical part deals with evaluation quality which consists several parts. At first was necessary to define quality criteria, to create a questionnaire for public, then calculate the criteria weight and at the end realize a comprehensive transport quality evaluation using SWOT analysis. / 342 - Institut dopravy / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times