Affordable Access

Evaluatie van verwerkingsinstallaties voor mest en co-vergiste mest

Authors
  • Regelink, Inge C.
  • van Puffelen, Jasper L.
  • Ehlert, Phillip A.I.
  • Schoumans, Oscar F.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit eindrapport van het vierjarige TKI Publiek-Private Samenwerking (PPS)-project ‘Meerwaarde Mest en Mineralen 2: nutriënten terugwinning uit mest’ bevat de evaluatie van vijf grootschalige verwerkingsinstallaties voor dierlijke mest of co-vergiste dierlijke mest (digestaat). De verschillende gebruikte verwerkingstechnieken omvatten hygiënisatie, dik/dun-scheiding, drogen en persen van de dikke fractie en productie van mineralenconcentraat en loosbaar water door middel van membraanfiltratie en ionenwisselaars of door middel van membraanfiltratie en biologische zuivering. Op basis van een uitgevoerde monitoring van deze bedrijven wordt ingegaan op de behaalde scheidingsrendementen, de massabalansen, de verwerkingskosten en de samenstelling en agronomische en milieukundige kwaliteit van de eindproducten. Ook de milieuvoordelen van verwerking zijn berekend via een beknopte levenscyclusanalyse (LCA). Daarnaast stond de bouw, monitoring en evaluatie van een innovatieve installatie om de dikke fractie van co-vergiste dierlijke mest te scheiden in een fosfaatmeststof en een fosfaatarme bodemverbeteraar centraal. Er worden aanbevelingen gedaan voor verdere duurzame ontwikkeling van mestverwerking in Nederland.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times