Affordable Access

Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij

Authors
  • Groenestein, C.M.
  • Mosquera Losada, J.
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Wageningen UR Livestock Research heeft een deskstudie uitgevoerd om te analyseren waarom berekende engemeten methaanemissies verschillen en doet aanbevelingen voor nader onderzoek. Het blijkt dat zowel aande kant van de meetwaarden als aan de kant van de berekeningen vragen kunnen worden gesteld. Deaanbevelingen betreffen een nadere beschouwing van mestsamenstelling (met name organische stof (OS),de fractie van de organische stof die afbreekbaar is (Bo) en het deel van de afbreekbare fractie diedaadwerkelijk wordt afgebroken tot CH4 (MCF)) met in achtneming van Nederlandse omstandigheden.Tevens wordt geadviseerd te bestuderen wat de oorzaak kan zijn van de grote variatie in gemetenmethaanemissie met oog voor de leeftijd van de mest, effect van ammoniakemissie-reducerendemaatregelen, mestmanagement en enterische methaanemissie door varkens

Report this publication

Statistics

Seen <100 times