Affordable Access

Evaluatie van de forfaitaire waarden voor totaal fosfor in mestcode 41 en 42

Authors
  • Derikx, P.J.L.
  • van de Kooi, B.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Sinds januari 2019 zijn de forfaitaire fosfaatgehaltes voor varkensgier en filtraat na mestscheiding, respectievelijk mestcode 42 en 41 mestcode aangepast. Recent is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geattendeerd dat er een mogelijke verwisseling van forfaitaire waarden van varkensgier mestcode 42 en filtraat, mestcode 41, heeft plaatsgevonden. WFSR heeft op verzoek van de NVWA een evaluatie uitgevoerd ter controle of er inderdaad een verwisseling heeft plaats gevonden bij het vaststellen van de forfaitaire waarden van fosfaat in mestcode 41 en 42 en daarnaast een oordeel te geven over de huidige forfaitaire waarden ten opzichte van waarden die in de praktijk worden gemeten. Op basis van deze evaluatie is geconcludeerd dat er geen verwisseling van de forfaitaire waarde heeft plaatsgevonden bij het vastleggen van de forfaitaire waarden. Naar aanleiding van de vergelijking met de praktijkcijfers wordt aanbevolen de forfaitaire waarde van filtraat van varkensmest na mestscheiding, mestcode 41, te actualiseren door deze te verlagen naar 0,8 g P2O5/kg. Voor mestcode 42 wordt geen wijziging voorgesteld.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times