Affordable Access

Evaluatie monitoring Deurnese Peel en Mariapeel : kwantificering van effecten en maatregelen en advies over het monitoringplan

Authors
  • Knotters, M.
  • van Delft, S.P.J.
  • Keizer-Vlek, H.E.
  • Jansen, P.C.
  • von Asmuth, J.R.
  • Sival, F.P.
  • van 't Klooster, C.E.
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In de Deurnese Peel en Mariapeel vinden maatregelen plaats om de natuur te herstellen. Monitoring van grondwater- en oppervlaktewaterstanden, chemische en ecologische waterkwaliteit en vegetatie vindt plaats om de effecten van de herstelmaatregelen vast te stellen. Een aantal effecten kon worden vastgesteld, en een aantal niet omdat er weinig gegevens beschikbaar zijn die de situatie van vóór de ingrepen beschrijven. De gestelde natuurdoelen komen slechts op kleine oppervlakten voor, maar in grotere delen van het gebied zijn er wel ontwikkelingen in de richting van deze doelen. Vegetatiebeheer kan bijdragen tot de ontwikkeling van hoogveenbos en natte heide. In de toekomst moet monitoring vooral gericht zijn op vergelijking van de actuele met de gewenste situatie, waarbij het type informatie en de doelgrootheden nauwkeurig worden gedefinieerd

Report this publication

Statistics

Seen <100 times