Affordable Access

Europeiska unionen i svensk media : En kvantitativ innehållsanalys av svensk nyhetspress / The European Union in the Swedish media : A quantitative content analysis of the Swedish news media

Authors
  • Brunelius, Malin
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Med utgångspunkt i en kritisk debatt gällande medias bristfälliga bevakning av EU är syftet med studien är att ta reda på hur den Europeiska unionen skildrades i svensk nyhetspress under 2000-talets första decennium. För att studera EU-journalistik tillämpas en kvantitativ innehållsanalys. Med hjälp av ett kodschema registreras variabelvärden för artiklar från 20 slumpmässigt utvalda veckor mellan åren 2001–2010, i tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. För att förstå resultaten tas hjälp av ett teoretiskt ramverk med fokus på tidigare forskningsdiskurs samt resonemang kring en marknadsstyrd journalistik och nyhetsvärdering. Genom rubriker och artikelinnehåll identifieras även förekomsten av fördefinierade nyhetsramar i EU-journalistiken: ”Nationellt perspektiv” och ”EU-nyheter utan kontext”.  Totalt registrerades 923 artiklar från de tre tidningarna under given period. Rapporteringens omfattning skiljer sig tydligt mellan åren, 2001 års rapportering står för majoriteten av artikelmängden. Det finns vissa inslag av nyhetsramen ”nationellt perspektiv” i svensk medias EU-bevakning. Nyhetsramen ”EU-nyheter utan kontext” stämmer väl in på materialet. Den marknadsstyrda journalistiken fungerar som en tänkbar förklaring till den bristfälliga EU-bevakningen. Vad som bör eftersträvas i större utsträckning är uppföljning av ämnen som exponeras för media för att läsare på så sätt ska få mer kontinuitet och ökad förståelse för EU:s verksamhet. En framtida undersökning skulle kunna inkludera radio- och tevenyheter eller en undersökning av bevakningen under 1990-talet. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times