Affordable Access

Ett matematiskt problem : En studie om att möjliggöra för en förändring inom elevernas matematiksvårigheter

Authors
  • Skoglund, Martin
  • Ågardt, Carolina
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den svenska skolan visar försämrade resultat och kunskaper hos elever inom matematiken, samtidigt som skollagen säger att anpassat stöd ska ske för att varje enskild elev ska kunna uppnå sina studiemål. Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma vad eleverna själva anser om sina möjligheter för att utvecklas inom sitt lärande i matematiken, med ett speciellt fokus på stödinsatserna som sätts in för de elever som upplever sig ha svårigheter med matematik. Detta vill vi jämföra med vad lärarna i matematik själv anser om elevernas problematik och vilka åtgärder som faktiskt sätts in. Tycker eleverna själva att de har en svårighet med matematiken och i så fall, upplever de att de får ett adekvat stöd av skolan för att komma till rätta med sina svårigheter. Som lärare i matematik är det svårt att veta vilken undervisningsmetod och stödinsats som möter den mångfald av elever och deras behov på bästa sätt och meningar kring detta påverkas av såväl skola, rektor, samhälle, utbildning och lärarens egen insats. Därför vill genom uppsatsen medvetandegöra problematiken för att möjliggöra en förbättring inom stödmatematiken i skolan. Dessa frågor försöker vi besvara genom en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar riktade till både lärare och elever i matematik, på två olika högstadieskolor i södra Sverige. Resultatet visar att elever och lärare inte har en gemensam syn på stödet som främjar ett utvecklat lärande inom matematiken. Resurserna från skolan är bristfälliga och kommunikationen mellan lärare, elev och skola följer inte de direktiv som givits från Skolverket och inom aktuell forskning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times