Affordable Access

Etične dileme pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov v zdravstveni negi na področju psihiatrije

Authors
  • Jagodic, Lea
Publication Date
Jan 07, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Zdravstvena nega na področju psihiatrije se ukvarja s posameznikom, družino ali skupnostjo, z duševnimi težavami in motnjami ter temelji na procesu človeške komunikacije. V diplomskem delu so predstavljene etične dileme zdravstvenih delavcev pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov, saj je vedenje pacientov pogosto agresivno. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti etične dileme pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov v zdravstveni negi na področju psihiatrije. Metode: Narejen je bil sistematični pregled literature v slovenskem in angleškem jeziku, izdane v letih od 2004–2016. Pri iskanju ustreznih člankov smo se osredotočili na naslednje vključitvene kriterije: dostopnost članka, ustreznost besedila, recenzija članka, potrjene raziskave, strokovni in znanstveni članki. Razprava in sklep: Posebni varovalni ukrepi so ukrepi, s katerimi se omeji pravica pacienta do samoodločanja in se uporabi takrat, ko je pacient v stanju, v katerem ni sposoben relevantne odločitve ali je nevaren sebi ali drugim. Na področju psihiatrije prihaja do pogoste uporabe posebnih varovalnih ukrepov prav zaradi avto- ali heteroagresivnega vedenja pacienta, zato je delo v zdravstveni negi na področju psihiatrije usmerjeno predvsem v prepoznavanje dejavnikov nasilnega vedenja in s tem v zmanjševanje njegovega nastanka. Kljub temu, da je uporaba posebnih varovalnih ukrepov pravno dovoljena, pri zdravstvenih delavcih povzroča stres, nemoč in občutke napačnega ravnanja, kar pa močno vpliva na njihovo delo v kliničnem okolju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times