Affordable Access

Ergonomija delovnih mest v podjetju za prevoz blaga v cestnem prometu

Authors
  • Nared, Maša
Publication Date
Jun 15, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Ergonomsko znanost na področju tehniške varnosti potrebujemo za zagotovitev humanih pogojev dela delavca in prilagoditev okolice delovnega mesta delavcu. V podjetju, ki se ukvarja z dejavnostjo prevoza blaga v cestnem prometu, lahko tekom raziskovanja najdemo različne ergonomske dejavnike tveganja iz razloga raznolikosti delovnih mest in njihovih specifik. V diplomskem delu so obravnavana delovna mesta petih skupin (vodstveni delavci, pisarniški delavci, delavci v pralnici in skladišču, na zaščiti podvozja in vodja tehničnega oddelka, delavci v kleparsko-ličarski delavnici, delavci Fix&Save in kot zadnja skupina vozniki tovornih vozil), v skladu z izjavo o oceni tveganja, narejeno za podjetje Hoedlmayr logistika, d. o. o., ki se ukvarja z avtomobilsko logistiko v dejavnosti cestnega prometa. Delovna mesta so bila v času diplomskega dela obravnavana po različnih opazovalnih metodah, in sicer za vodstvene delavce in pisarniška dela je bila uporabljena metoda RULA, za delavce iz delavnice, pralnice, skladišča in kleparsko-ličarske delavnice metoda OWAS in za voznika tovornega vozila metoda HEA. Metode obravnavanih delovnih mest so bile izbrane na podlagi predvidenih ergonomskih dejavnikov tveganja in načina dela delavca na delovnem mestu. Pri vseh obravnavanih delovnih mestih so se v obravnavi po metodologijah odrazile obremenitve delavcev in tveganja prilagoditve delovnih mest. V času raziskovanja je bil izdelan tudi tedenski plan dnevne fizične aktivnosti delavca na delovnem mestu za pisarniška dela, katerega učinkovitost je bila ugotovljena na podlagi anonimnega anketiranja zaposlenih. Po izvedbi metod in tedenskega plana dnevne fizične aktivnosti delavca smo ugotovili, da je ozaveščenost delavcev na delovnih mestih o ergonomskih dejavnikih tveganja in prilagajanje dela delavcu na njegove psihofizične potrebe ključni dejavnik za zagotovitev humanizacije dela in učinkovitosti dela delavca. Končne ugotovitve so nam tako pokazale, kako pomembno je, da se delodajalec aktivno ukvarja s področjem ergonomije v podjetju, in kako pomembna je prilagoditev dela delavcu za njegovo varnost in zdravje pri delu. S pomočjo tedenskega plana dnevne aktivnosti smo delavce razbremenili in jim omogočili krajši predah med delom, kar se je po rezultatih anketirancev izkazalo za dobrodošlo stvar v podjetju, ki pozitivno vpliva na počutje in energijo delovnega okolja in delavcev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times