Affordable Access

Energy Policies and Directed Technical Change : How Governments Incentivize Firms to Invests in Renewable Energy innovation / Energipolitik och riktad teknologisk utveckling : Hur Regeringar ger incitament till företag att investera i förnyelsebar energi-innovation

Authors
  • Roberts, Christopher
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Policies are regarded as the most important instrument in redirecting invention Policies are regarded as the most important instrument in redirecting invention investments away from fossil fuel technologies towards renewable energy technologies. Despite the importance and urgency in decarbonizing the economy, the literature on how different energy policies effect the development of renewable energy technologies is relatively scarce. A difficulty has been in justifying the operationalizing of policies in as both valid and reliable. This thesis tackles the operationalization difficulty and produces empirical evidence in how effective various policies are in incentivizing the development of renewable energy technologies (RET). The main findings are that government R&D expenditure increases firm innovation across all RET, demand-pull policies either increase the likelihood of firm inventions or has an insignificant effect and carbon taxation does not increase the likelihood of RET invention. / Politiska instrument är ansedda som de medel som kan ha störst inverkan att omdirigera innovation investeringar från fossila till förnyelsebara energier. Trots det angelägna och brådskande i att ekonomin blir fossilt oberoende finns det relativt lite litteratur på hur olika energipolitiska medel har för effekt på den tekniska utvecklingen av förnyelsebara energier. En svårighet har varit att berättiga operativiseringen av politiken vilken är både valid och tillförlitligt. Denna uppsats angriper svårigheten av att operativisera poliska instrument och producerar empiriska underlag för hur effektiva olika politiska medel är i att ge incitament till för att utveckla förnyelsebara energier (FE). De frästa resultaten är att statlig forskning och utveckling ökar sannolikheten att företags innovation inom alla FE, efterfråge-stimulerings politik antingen ökar eller har ingen påverkan på FE innovation och att koldioxidbeskattning inte ökar innovation inom FE.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times