Affordable Access

Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen

Authors
  • de Zwart, H.F.
  • Garcia Victoria, N.
  • Kromwijk, J.A.M.
  • Kempkes, F.L.K.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De warmtevraag bij drie voorbeelden van extensieve teelten varieert tussen 4 m³/(m² jaar) gas bij Leeuwebek en 13 m³/(m² jaar) bij een extensieve Aardbeienteelt. Door kassen veel beter te isoleren en energiezuinigte ontvochtigen daalt bij Leeuwebek en sla daalt de warmtevraag naar bijna 0 m³/(m² jaar) en bij Aardbeien naar 7 m³/(m² jaar). Bij gebruik van een warmtepomp betekent dit 21 kWh/m², die groen zou kunnen wordeningekocht. Wanneer in deze extensieve teelten belichting wordt toegepast blijkt dat dit al gauw veel meer stroom verbruikt dan de verwarming. Beperken of verbeteren van de belichting heeft dan ook een grotere impact op de verduurzaming van de tuinbouw dan het verhogen van de isolatiegraad, temeer daar bij hogere lichtintensiteiten ook hogere teelttemperaturen horen. Indien kassen een hogere lichttransmissie hebben en deze lichtwinst wordt benut omminder te belichten kunnen ook substantiële energiebesparingen worden behaald. Geheel los van verwarming en belichting staat het energieverbruik voor de grondontsmetting. Biologische Grond Ontsmetting, het gebruik van gronddoekgoten en het gebruik van geozoniseerd water zijn hier energiezuinigealternatieven. Deze studie is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times