Affordable Access

Energetische aspecten van de plantaardige produktie

Publication Date
1975
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

Methoden voor winning van energie door middel van planten zijn energetisch gezond, maar niettemin niet bruikbaar op enige grote schaal. Weliswaar zijn de mogelijkbeden tot voedselproduktie erg groot, maar bet gebruik van energie in andere vorm is in een enigemate ontwikkelde samenleving zoveel groter dan het verbruik van voedsel dat tezelfdertijd de mogelijkheden voor energieproduktie klein zijn. Een groter bezwaar is echter dat verbouwen van energie water, meststoffen, grond en kennis vraagt die ook nodig zijn voor de produktie van voedsel en dat politieke en sociaal-economische problemen zo groot zijn dat bet nauwelijks mogelijk is de stijgende vraag naar voedsel tengevolge van de stijgende wereldbevolking bij te bouden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times