Affordable Access

En organisations kulturella normer och värderingar och dess påverkan på arbetet mot ökad jämställdhet på chefspositioner

Authors
Publication Date
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
 • Cultural Norms And Values
 • Equal Opportunities
 • Gender
 • The Glass Ceiling
 • Organizational Culture
 • Changing Organizational Culture
 • Gender Equalityplan
 • Kulturella Normer Och Värderingar
 • Jämställdhet
 • Genus
 • Glastaket
 • Organisationskultur
 • Förändring Av Organisationskultur
 • Jämställdhetsplan
External links

Abstract

Statistics

Seen <100 times