Affordable Access

En kvalitativ studie om nyanlända barns språkutveckling, samspel och kommunikation

Authors
  • Safdari, Toloue
  • Tewolde, Selam
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med nyanlända barns språkutveckling i förskolan. För att ta reda på förskollärarnas arbetssätt gällande nyanlända barns språkutveckling har sex förskollärare från fem olika förskolor och två olika kommuner intervjuats. Utöver detta har även nyanlända barns samspel med andra barn som har svenska som modersmål och svårigheter som uppstår i kommunikation mellan nyanlända barn och vårdnadshavare undersökts. Det framkom i resultatet att förskollärarna försöker på det bästa sättet att främja nyanlända barns språkutveckling genom att använda sig av olika material såsom sagopåsar, språkpåsar, bokläsning, bilder, TAKK-tecken och AKK kartor. Gällande kommunikationen med nyanlända vårdnadshavare är det av stor vikt att båda förstår varandra så att det inte blir missförstånd använder förskollärarna bilder, Google translate, vikarier som kan vårdnadshavarnas språk samt bokar tolk vid behov. Resultatet har även visat att förskollärarna ser ingen skillnad mellan nyanlända barn och barn med svenskt modersmål. Det som är viktigt enligt förskollärarna är att vara närvarande och utgå från varje enskilt barns behov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times