Affordable Access

Motivace zaměstnanců / Employees Motivation

Authors
  • Svyatykh, Arina
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 01/09/2009 / Cílem bakalářské práce „Motivace zaměstnanců“ je zjistit, zda a v jaké míře jsou zaměstnanci salónu krásy „Dokonalost“ spokojeni se svou stávající prací. Dalším cílem je identifikovat problémy existující v dané organizace spojené s motivací a pracovní spokojeností zaměstnanců. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti teoretických přístupů k motivaci. V praktické časti bakalářské práce je představen salón krásy „Dokonalost“. Dále jsou v této části uvedeny výsledky provedeného nestandardizovaného rozhovoru s vedením firmy a dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci firmy. V závěrečné části práce jsou na základě teoretických poznatků a praktických zjištění formulovány návrhy a doporučení jak lze zvýšit, popř. udržet spokojenost zaměstnanců a odstranit existující problémy. / The purpose of bachelor thesis called “Employees Motivation” is to find out if employees of beauty shop “Dokonalost” are satisfied with their job. Next purpose is to identify problems of the company connected with motivation and satisfaction of employees. Theoretical part reflects theoretical knowledge and approaches to motivation. Practical part introduces beauty shop “Dokonalost”. It shows results of non standard interview with company management together with results of questioning of employees. In a final part are formulated ideas based on theoretical knowledge and practical experience, advising how to improve satisfaction of employees and get rid of exciting problems. / Prezenční / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times